Virus Orthologous Group

ID VOG01360
Description virulence associated
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes
Genomes in this VOG and LCA 116
Genomes total in LCA 4904
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0