Virus Orthologous Group

ID VOG01312
Description Protein ORF35
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae
Genomes in this VOG and LCA 104
Genomes total in LCA 121
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1