Virus Orthologous Group

ID VOG01255
Description Protein UL41A
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Betaherpesvirinae;Cytomegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 7
Genomes total in LCA 11
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1