Virus Orthologous Group

ID VOG01019
Description myristylated tegument protein
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae
Genomes in this VOG and LCA 9
Genomes total in LCA 120
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1