Virus Orthologous Group

ID VOG00533
Description Spanin, inner membrane subunit
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes
Genomes in this VOG and LCA 349
Genomes total in LCA 4423
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 1