Virus Orthologous Group

ID VOG00530
Description E32
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Betaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 8
Genomes total in LCA 27
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1