Virus Orthologous Group

ID VOG00452
Description Protein ORF45
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Gammaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 20
Genomes total in LCA 44
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1