Virus Orthologous Group

ID VOG00142
Description G protein-coupled receptor-6
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Betaherpesvirinae;Proboscivirus
Genomes in this VOG and LCA 4
Genomes total in LCA 4
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0