Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009285981.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269062.1
Gordonia phage Remus YP_009281653.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268962.1
Gordonia phage Soups YP_009269339.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596243.1
Gordonia phage Waits YP_009624556.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009085.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009876.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209432.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409336.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016310.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021615.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123909.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430786.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219106.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304597.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858465.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304695.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009199004.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005600.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014530.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126130.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301865.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207701.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060196.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058309.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856811.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008857971.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009780.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994774.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014034.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005786.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004488.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222406.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203309.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303976.1
Mycobacterium phage First YP_007677446.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767104.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291282.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858584.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858231.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051890.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190901.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126281.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859060.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031901.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193669.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032089.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205413.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430693.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303494.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203104.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286721.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198469.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303588.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210396.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199839.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005880.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007233.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283292.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205081.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050809.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189911.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032526.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188025.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531021.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043828.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214708.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198251.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101294.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010019.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014211.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614558.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199558.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530507.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031231.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210723.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051805.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209078.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019121.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204127.1
Mycobacterium phage Solon YP_002223984.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221048.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208922.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607773.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382957.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197622.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214305.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201057.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195142.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607678.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607598.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124954.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017171.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409776.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013934.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211753.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607509.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491612.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198807.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012729.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224163.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410823.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014122.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859148.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014907.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638697.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638495.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635451.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637573.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637939.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491694.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018270.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011375.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075307.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817629.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655621.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638122.1
Mycobacterium virus D29 NP_046855.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013688.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637845.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016737.1
Mycobacterium virus George YP_009635796.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635535.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638782.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636556.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637666.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994592.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636769.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638212.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635634.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994503.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637480.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013500.1
Mycobacterium virus L5 NP_039703.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636863.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994684.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591882.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635719.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637757.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637292.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591784.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636011.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358744.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016030.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994855.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638868.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638297.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617275.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189686.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834073.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087151.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838178.1
Rhodococcus virus RGL3 YP_005086986.1