Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes012 YP_007677773.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613149.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835107.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834469.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010139.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969242.1
Aeromonas virus 31 YP_238784.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932411.1
Aeromonas virus 65 YP_004301234.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618204.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218751.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195071.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203864.1
Citrobacter phage Miller YP_009097856.1
Citrobacter phage Moon YP_009146579.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285787.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986523.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831271.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831554.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190302.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009876917.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005406.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856139.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734276.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102338.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854090.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167504.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147543.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837637.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592825.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225121.1
Escherichia phage AR1 YP_009167944.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004043.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102604.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879455.1
Escherichia phage HY01 YP_009148574.1
Escherichia phage HY03 YP_009284065.1
Escherichia phage ime09 YP_007004511.1
Escherichia phage JS10 YP_002922479.1
Escherichia phage JS98 YP_001595261.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060772.1
Escherichia phage MX01 YP_009324029.1
Escherichia phage QL01 YP_009202864.1
Escherichia phage RB3 YP_009098519.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861833.1
Escherichia phage slur02 YP_009210320.1
Escherichia phage slur03 YP_009625116.1
Escherichia phage slur04 YP_009625351.1
Escherichia phage slur07 YP_009197322.1
Escherichia phage slur14 YP_009180634.1
Escherichia phage ST0 YP_009608530.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281468.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290401.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205829.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030739.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986684.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037362.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056721.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207317.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209888.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213977.1
Escherichia phage WG01 YP_009323334.1
Escherichia phage wV7 YP_007004876.1
Escherichia virus RB14 YP_002854469.1
Escherichia virus RB32 YP_803071.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239242.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049742.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190702.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850323.1
Klebsiella phage May YP_009796297.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289439.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288810.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836685.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884655.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279971.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211571.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195527.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888251.1
Salmonella phage dinky YP_009888454.1
Salmonella phage moki YP_009888861.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889471.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889066.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895211.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236223.1
Salmonella phage SP1 YP_009877648.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030373.1
Salmonella virus ViI YP_004327417.1
Serratia phage CHI14 YP_009609461.1
Serratia phage Muldoon YP_009883844.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349137.1
Serratia phage PS2 YP_009030180.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615941.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842032.1
Shigella phage Ag3 YP_003358532.1
Shigella phage MK-13 YP_009882759.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110953.1
Shigella phage Sf21 YP_009618941.1
Shigella phage Sf22 YP_009614785.1
Shigella phage Sf24 YP_009619339.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288498.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100678.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415028.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277506.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279125.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289149.1
Shigella phage SP18 YP_003934770.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217500.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149376.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235964.1
Yersinia phage PST YP_009153732.1