Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage BetterKatz YP_009302780.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009498.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941877.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019003.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303173.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209502.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215624.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211105.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869947.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204210.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124762.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282267.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552352.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009676.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125775.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212767.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129774.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125494.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198057.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408908.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195266.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215527.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043623.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201655.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202654.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290221.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569756.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002674.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032414.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614044.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856902.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856996.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150890.1
Mycobacterium virus Halo YP_655536.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638017.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016386.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013748.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638582.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637361.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274362.1