Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595759.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300785.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276626.1
Gordonia phage Bowser YP_009275568.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287218.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291956.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304115.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289810.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301744.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303384.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009302996.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302837.1
Gordonia phage Utz YP_009274946.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304332.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009472.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205469.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205138.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031129.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012250.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604871.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193898.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410877.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004372.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051226.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292516.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552330.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604784.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202389.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125956.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213226.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123961.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050945.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198345.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410166.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605007.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303759.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009196997.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018016.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596586.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410398.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408660.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655890.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636176.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857133.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011908.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538946.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635847.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009636919.1
Mycobacterium virus Omega NP_818311.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590862.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017227.1