Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609742.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009599.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009843.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010374.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489041.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300822.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677925.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010888.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613054.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010306.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969066.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969396.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011736.1
Aeromonas virus 25 YP_656440.1
Aeromonas virus 31 YP_238941.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932570.1
Aeromonas virus 65 YP_004300892.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944207.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009099021.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618332.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218686.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194865.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203986.1
Citrobacter phage Miller YP_009097649.1
Citrobacter phage Moon YP_009146698.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285584.1
Cronobacter phage S13 YP_009196398.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986322.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877639.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302313.1
Cyanophage Syn30 YP_007877841.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009103034.1
Dickeya virus Limestone YP_007237350.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190424.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010108.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005529.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606962.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004206.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118926.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734378.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102442.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854196.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167610.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147540.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592721.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593235.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225018.1
Escherichia phage AR1 YP_009168062.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602200.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102714.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101445.1
Escherichia phage HY01 YP_009148682.1
Escherichia phage HY03 YP_009284217.1
Escherichia phage ime09 YP_007004615.1
Escherichia phage JS10 YP_002922583.1
Escherichia phage JS98 YP_001595365.1
Escherichia phage JSE YP_002922317.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060571.1
Escherichia phage MX01 YP_009324134.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002679.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469585.1
Escherichia phage QL01 YP_009202975.1
Escherichia phage RB3 YP_009098626.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891813.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861937.1
Escherichia phage slur02 YP_009210161.1
Escherichia phage slur03 YP_009625010.1
Escherichia phage slur04 YP_009625458.1
Escherichia phage slur07 YP_009197216.1
Escherichia phage slur14 YP_009180740.1
Escherichia phage ST0 YP_009608429.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281576.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290504.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205937.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030853.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986799.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037531.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056819.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207433.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210000.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214094.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063939.1
Escherichia phage WG01 YP_009323442.1
Escherichia phage wV7 YP_007004982.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957740.1
Escherichia virus RB14 YP_002854574.1
Escherichia virus RB16 YP_003858345.1
Escherichia virus RB32 YP_803178.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239022.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049856.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190814.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579918.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348685.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194291.1
Klebsiella phage Miro YP_009607243.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289552.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626283.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288921.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008531995.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280105.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211687.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517867.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673858.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322426.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323370.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323131.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214238.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130053.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214563.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213514.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323612.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195651.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595600.1
Salmonella phage 38 YP_009220967.1
Salmonella phage Det7 YP_009140302.1
Salmonella phage GG32 YP_009283853.1
Salmonella phage Marshall YP_008771786.1
Salmonella phage Maynard YP_008770993.1
Salmonella phage Melville YP_009615722.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895207.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008014.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236232.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147967.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126183.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293441.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021325.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030377.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501281.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286596.1
Salmonella virus ViI YP_004327409.1
Serratia phage CHI14 YP_009609570.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349145.1
Serratia phage PS2 YP_009030293.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615945.1
Shigella phage Ag3 YP_003358522.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111056.1
Shigella phage Sf21 YP_009619048.1
Shigella phage Sf22 YP_009614892.1
Shigella phage Sf24 YP_009619172.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288604.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100780.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415133.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277614.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278967.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289048.1
Shigella phage SP18 YP_003934879.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143059.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601252.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212381.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217614.1
Synechococcus phage ACG-2014b YP_009140784.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001950.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133559.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134500.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133775.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001725.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009321125.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323198.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125537.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322663.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508507.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126522.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675467.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518097.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322667.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674627.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322897.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322159.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677397.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324607.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323839.1
Synechococcus phage syn9 YP_717674.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878004.1
Vibrio phage KVP40 NP_899252.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125203.2
Vibrio phage ValKK3 YP_009201361.1
Vibrio phage VH7D YP_009006298.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149486.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236076.1
Yersinia phage PST YP_009153843.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200504.1