Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833049.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358859.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009103033.1
Dickeya virus Limestone YP_007237349.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009876927.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147539.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837626.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101446.1
Escherichia phage EP75 YP_009880240.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879449.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002678.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822435.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957739.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883598.1
Klebsiella phage May YP_009796305.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796519.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008531996.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884662.1
Klebsiella virus vB_KpnM_KpS110 YP_009798830.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595611.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277034.1
Salmonella phage 38 YP_009220968.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888257.1
Salmonella phage allotria YP_009887846.1
Salmonella phage barely YP_009888660.1
Salmonella phage bering YP_009888050.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876389.1
Salmonella phage Det7 YP_009140303.1
Salmonella phage dinky YP_009888462.1
Salmonella phage GG32 YP_009283852.1
Salmonella phage heyday YP_009887663.1
Salmonella phage maane YP_009889269.1
Salmonella phage Marshall YP_008771787.1
Salmonella phage Maynard YP_008770994.1
Salmonella phage moki YP_009888867.1
Salmonella phage Mutine YP_009879805.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889480.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889072.1
Salmonella phage rabagast YP_009887471.1
Salmonella phage S118 YP_009880604.1
Salmonella phage SE14 YP_009889910.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881345.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881146.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881901.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895206.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008013.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236233.1
Salmonella phage SP1 YP_009877641.1
Salmonella phage SS9 YP_009883162.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876075.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617829.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293440.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021326.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030378.1
Salmonella virus ViI YP_004327408.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349146.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615946.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842040.1
Shigella phage Ag3 YP_003358521.1
Shigella phage MK-13 YP_009882768.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845843.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854166.1
Vibrio phage YC YP_009838284.1