Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Escherichia phage ECML-117 YP_009101017.1
Escherichia phage FEC19 YP_009812967.1
Escherichia phage vB_EcoM_WFC YP_009823663.1
Escherichia phage vB_EcoM_WFH YP_009823550.1
Panteoa phage Kyle YP_009849942.1
Pseudomonas phage 14-1 YP_002364385.1
Pseudomonas phage antinowhere YP_009914370.1
Pseudomonas phage BrSP1 YP_009835111.1
Pseudomonas phage crassa YP_009914461.1
Pseudomonas phage datas YP_009913730.1
Pseudomonas phage DL60 YP_009193755.1
Pseudomonas phage DL68 YP_009215151.1
Pseudomonas phage Epa13 YP_009914080.1
Pseudomonas phage Epa14 YP_009913835.1
Pseudomonas phage EPa61 YP_009842828.1
Pseudomonas phage Epa7 YP_009913959.1
Pseudomonas phage F8 YP_001294494.1
Pseudomonas phage JG024 YP_006200845.1
Pseudomonas phage KPP12 YP_007238231.1
Pseudomonas phage LBL3 YP_002154219.1
Pseudomonas phage LMA2 YP_002154310.1
Pseudomonas phage NH-4 YP_007002625.1
Pseudomonas phage PA01 YP_009829614.1
Pseudomonas phage PA5 YP_009597869.1
Pseudomonas phage PaGU11 YP_009913915.1
Pseudomonas phage PB1 YP_002456009.1
Pseudomonas phage phiKTN6 YP_009593314.1
Pseudomonas phage R12 YP_009833238.1
Pseudomonas phage R26 YP_009833335.1
Pseudomonas phage SL1 YP_009835227.1
Pseudomonas phage SN YP_002418884.1
Pseudomonas phage tabernarius YP_009620843.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_CEB_DP1 YP_009593829.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_E215 YP_009619501.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_E217 YP_009619430.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_LS1 YP_009837403.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab27 YP_009124305.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_SCUT-S1 YP_009842980.1
Pseudomonas phage vB_Pae_PS44 YP_009211404.1
Pseudomonas virus Pa193 YP_009914117.1
Pseudomonas virus PA8P1 YP_009851432.1
Serratia phage MTx YP_009845100.1
Serratia phage MTx YP_009845110.1
Serratia phage MyoSmar YP_009850647.1
Serratia phage MyoSmar YP_009850553.1
Xanthomonas phage Carpasina YP_009801062.1
Xanthomonas virus XcP1 YP_009819225.1