Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage PX29 YP_009011725.1
Aeromonas virus 65 YP_004301114.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944196.1
Aeromonas virus phiO18P YP_001285638.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218565.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194995.1
Citrobacter phage Miller YP_009097782.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285714.1
Cronobacter phage S13 YP_009196427.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986448.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607096.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060697.1
Escherichia phage slur09 YP_009202141.1
Escherichia phage slur09 YP_009202142.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382408.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382409.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031727.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031728.1
Escherichia virus DT57C YP_009149864.1
Escherichia virus DT57C YP_009149863.1
Escherichia virus EPS7 YP_001837045.1
Escherichia virus EPS7 YP_001837044.1
Escherichia virus RB16 YP_003858470.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239160.1
Escherichia virus T5 YP_006934.1
Escherichia virus T5 YP_006935.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190635.1
Klebsiella phage KP15 YP_003934973.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348813.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194425.1
Klebsiella phage Miro YP_009607373.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289482.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626413.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621037.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621036.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288747.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597469.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597468.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279916.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906354.1
Pseudomonas virus phiCTX (Pseudomonas aeruginosa phage phi CTX) NP_490605.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323844.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323845.1
Salmonella phage NR01 YP_009283377.1
Salmonella phage NR01 YP_009283378.1
Salmonella phage Shivani YP_009194738.1
Salmonella phage Shivani YP_009194739.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306579.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306580.1
Salmonella virus Stitch YP_009146055.1
Salmonella virus Stitch YP_009146054.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280299.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280298.1
Yersinia phage phiR201 YP_007237078.1
Yersinia phage phiR201 YP_007237077.1