Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Bachita YP_009276270.1
Gordonia phage Bantam YP_009287631.1
Gordonia phage ClubL YP_009273192.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281309.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807268.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269270.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009124.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430821.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304629.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858502.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304725.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005630.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014568.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301902.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856849.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009817.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004526.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203345.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009304010.1
Mycobacterium phage First YP_007677485.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051923.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190930.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031930.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193707.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205447.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303531.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203138.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005909.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007264.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032561.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214744.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198289.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101328.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051838.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221085.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607630.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017207.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013971.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607541.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224201.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014152.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859186.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014941.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638726.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635481.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637882.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635570.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638814.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636594.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637699.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636047.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358772.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994890.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638900.1