Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage DrManhattan YP_009815355.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602507.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817043.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602812.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815630.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302771.1
Gordonia phage Bowser YP_009275578.1
Gordonia phage Gustav YP_009620447.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289821.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620516.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806960.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303394.1
Gordonia phage Trine YP_009803067.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803133.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009489.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941870.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018996.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209495.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215617.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211098.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869939.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204203.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282260.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552343.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009669.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125768.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212760.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129767.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125487.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198049.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408900.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195259.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215520.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043616.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201647.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202647.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290214.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569749.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002667.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032407.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614037.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856895.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856989.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150883.1
Mycobacterium virus Halo YP_655529.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638010.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016378.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013741.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638575.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637354.1