Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Avazak YP_009853642.1
Gordonia phage Chikenjars YP_009852172.1
Gordonia phage Crocheter YP_009853935.1
Gordonia phage Duffington YP_009843660.1
Gordonia phage Kenosha YP_009849505.1
Gordonia phage OhMyWard YP_009852819.1
Gordonia phage Rickmore YP_009843566.1
Gordonia phage Secretariat YP_009859483.1
Gordonia phage Tanis YP_009852907.1
Gordonia phage Untouchable YP_009853733.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009130.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009910.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409378.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430829.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304636.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858506.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818644.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200701.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014572.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409034.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193956.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125940.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058348.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856852.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008858015.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009822.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004426.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842804.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004533.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203351.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009304016.1
Mycobacterium phage First YP_007677491.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051280.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206821.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767157.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604840.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193713.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205454.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303538.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009126013.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303631.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032563.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198294.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194624.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101335.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210769.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051839.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608273.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303819.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204181.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221091.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006383000.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100188.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607720.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017213.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013977.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607543.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409624.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224204.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123898.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859190.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638548.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655664.1
Mycobacterium virus Che9d NP_955482.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637885.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635572.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638815.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636597.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637701.1
Mycobacterium virus L5 NP_039739.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638351.1
Rhodococcus phage ReqiPepy6 YP_009017707.1
Rhodococcus phage ReqiPoco6 YP_009012674.1