Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009285984.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269065.1
Gordonia phage Remus YP_009281656.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268964.1
Gordonia phage Soups YP_009269342.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009090.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009088.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009879.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409339.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430790.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430789.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304600.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858468.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304698.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005602.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303277.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014535.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301867.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060199.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058312.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856814.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009784.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009782.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005787.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004490.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004492.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203313.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303978.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303980.1
Mycobacterium phage First YP_007677451.1
Mycobacterium phage First YP_007677449.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767105.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190903.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031903.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193673.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193671.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032090.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205415.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205417.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303498.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303497.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203107.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203108.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303591.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005882.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007236.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214710.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198256.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198255.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101297.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101298.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010021.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210727.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051809.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051808.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204128.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221050.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221052.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382960.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197623.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124958.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124957.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017174.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013938.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224166.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014125.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859151.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014909.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655624.1
Mycobacterium virus D29 NP_046858.1
Mycobacterium virus L5 NP_039706.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358746.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994859.1