Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904160.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904608.1
Citrobacter phage Michonne YP_009177385.1
Citrobacter phage Moogle YP_009145764.1
Citrobacter phage Mordin YP_009606537.1
Cronobacter phage ESSI-2 YP_009792307.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987266.1
Enterobacteriaphage UAB_Phi87 YP_009150108.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456036.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606768.1
Escherichia phage 121Q YP_009102099.1
Escherichia phage 172-1 YP_009208200.1
Escherichia phage EC6 YP_009151363.1
Escherichia phage ECBP2 YP_006908884.1
Escherichia phage HY02 YP_009204910.1
Escherichia phage KBNP1711 YP_009008728.1
Escherichia phage NJ01 YP_006906109.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150374.1
Escherichia phage SUSP1 YP_009305400.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147276.1
Escherichia phage vB_EcoM_Alf5 YP_009288191.1
Escherichia phage vB_EcoM_AYO145A YP_009200746.1
Escherichia phage vB_EcoP_SU10 YP_009152885.1
Escherichia phage wV8 YP_002922788.1
Escherichia typing phage 1 YP_009606843.1
Escherichia virus phiEco32 YP_001671783.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007166.1
Pectobacterium phage CBB YP_009594705.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950128.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324690.2
Salmonella phage BPS17L1 YP_009621504.1
Salmonella phage BPS17W1 YP_009621630.1
Salmonella phage FelixO1 NP_944791.1
Salmonella phage Mushroom YP_009600489.1
Salmonella phage Si3 YP_009600339.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787830.1
Salmonella phage vB_SPuM_SP116 YP_009146254.1
Serratia phage BF YP_009599656.1
Shigella phage Sf13 YP_009612675.1
Shigella phage Sf14 YP_009618656.1
Shigella phage Sf17 YP_009618792.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623765.1