Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba polyphaga mimivirus YP_003986802.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus YP_007354501.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001427194.1
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818746.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300612.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268059.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112586.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611042.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316099.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803472.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607843.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054109.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047482.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001861.1
Cafeteria roenbergensis virus BV-PW1 (CroV) YP_003969786.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255320.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932683.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848385.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992168.1
Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus YP_008378425.1
Chrysochromulina ericina virus YP_009173403.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009230024.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118551.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148849.1
Diadromus pulchellus ascovirus 4a YP_009640065.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874281.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203240.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649051.1
Heterosigma akashiwo virus 01 YP_009507475.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473260.1
Invertebrate iridescent virus 22 YP_009010894.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010428.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149705.1
Invertebrate iridovirus 22 YP_008357431.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010675.1
Kaumoebavirus YP_009352431.1
Kaumoebavirus YP_009352855.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758418.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011080.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613100.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689190.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950792.1
Megavirus chiliensis YP_004894658.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249895.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345784.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325561.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001651007.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046238.1
Orpheovirus IHUMI-LCC2 YP_009448725.1
Ostreococcus lucimarinus virus 1 (OlV1) YP_004061645.1
Ostreococcus mediterraneus virus 1 (OmV1) YP_009172769.1
Oxyplax ochracea nucleopolyhedrovirus YP_009666587.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048457.2
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498228.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001425769.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497353.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NYs1 (PBCV-NYs-1) YP_009665264.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049920.1
Phaeocystis globosa virus YP_008052740.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422413.1
Spodoptera frugiperda ascovirus 1a YP_762392.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121843.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186783.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250486.1
Trichoplusia ni ascovirus 2c YP_803310.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506135.1
Wiseana iridescent virus YP_004732865.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059223.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174257.1