Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595785.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300811.1
Gordonia phage Cozz YP_009276485.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301466.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276419.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188403.1
Gordonia phage Gustav YP_009620463.1
Gordonia phage JSwag YP_009285950.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269029.1
Gordonia phage Kita YP_009301390.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620532.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286072.1
Gordonia phage Phinally YP_009291367.1
Gordonia phage Remus YP_009281620.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268930.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303022.1
Gordonia phage Soups YP_009269307.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596210.1
Gordonia phage Troje YP_009622418.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284808.1
Gordonia phage Waits YP_009624524.1
Gordonia phage Wizard YP_009274073.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304358.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301108.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289687.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219067.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205493.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005561.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031147.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604892.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126093.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410901.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292540.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051855.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190862.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410694.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410696.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126244.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031863.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202411.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198431.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614175.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031568.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005842.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007195.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050966.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032489.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605029.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009009983.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614521.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209042.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197019.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125400.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195104.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607562.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607475.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408682.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014086.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013118.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013116.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857155.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817594.1
Mycobacterium virus Che9d NP_817996.1
Mycobacterium virus Che9d NP_817994.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538970.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358706.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017251.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613927.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613925.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957650.1