Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Attis YP_009595808.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300842.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795546.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302821.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276700.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276584.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287289.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292027.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822362.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822346.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807564.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304184.1
Gordonia phage Kita YP_009301417.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286103.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301813.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301796.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807711.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807002.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303045.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302908.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302890.1
Gordonia phage Utz YP_009275008.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304384.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289712.1
Microbacterium phage Hyperion YP_009801546.1
Microbacterium phage OneinaGillian YP_009812610.1
Microbacterium phage Squash YP_009801744.1
Microbacterium phage Squash YP_009801745.1
Microbacterium phage Squash YP_009801743.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216271.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205244.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859493.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410075.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409452.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051685.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224325.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124824.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430574.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858791.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204570.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011821.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597611.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614184.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213331.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225346.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124070.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031577.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051541.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858341.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197725.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857550.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052236.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051994.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531138.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410271.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607989.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018111.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287875.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208467.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410508.1
Mycobacterium virus 244 YP_654816.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636290.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591221.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817510.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012008.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591598.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014529.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637030.1
Mycobacterium virus Omega NP_818423.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590966.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014380.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613684.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274408.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808522.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819568.1