Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610234.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815700.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602447.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815771.1
Arthrobacter phage DrManhattan YP_009815357.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602509.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594360.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602572.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602632.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602696.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815843.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602759.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884822.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817045.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602814.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602878.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602943.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815632.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849052.1
Corynebacterium phage BFK20 YP_001456744.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848769.1
Corynebacterium phage Juicebox YP_009812784.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009848993.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639692.1
Corynebacterium phage phi674 YP_009639748.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812722.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847959.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848938.1
Gordonia phage Apricot YP_009806862.1
Gordonia phage Asapag YP_009819060.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795493.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302775.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276642.1
Gordonia phage Bowser YP_009275582.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276542.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287232.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291970.1
Gordonia phage Cozz YP_009276473.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807139.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301454.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822303.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807598.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324408.1
Gordonia phage Getalong YP_009814128.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281115.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275702.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304129.1
Gordonia phage Gustav YP_009620452.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289825.1
Gordonia phage Horus YP_009808253.1
Gordonia phage JSwag YP_009285968.1
Gordonia phage JSwag YP_009285967.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269047.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269046.1
Gordonia phage Kenna YP_009818631.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620521.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301757.1
Gordonia phage Phistory YP_009808356.1
Gordonia phage Remus YP_009281637.1
Gordonia phage Remus YP_009281638.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807745.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268947.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268948.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806964.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303397.1
Gordonia phage Soups YP_009269324.1
Gordonia phage Soups YP_009269325.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596227.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596228.1
Gordonia phage Trine YP_009803071.1
Gordonia phage Troje YP_009622406.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302851.1
Gordonia phage Utz YP_009274960.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273951.1
Gordonia phage Waits YP_009624541.1
Gordonia phage Waits YP_009624542.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815146.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622074.1
Microbacterium phage Eden YP_009806791.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803135.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009070.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009071.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009493.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009862.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009861.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209413.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209412.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409319.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409320.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016289.2
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016290.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021594.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021595.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123890.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123891.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941872.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430772.2
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430773.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219086.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219087.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304586.1
Mycobacterium phage ArcherNM YP_009304585.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205161.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205160.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858451.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858452.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304682.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304681.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018998.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009198983.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009198982.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005582.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005581.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012263.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012264.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200639.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200640.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303168.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014516.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014515.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008408971.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008408970.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303852.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303851.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859456.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193912.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193913.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126112.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126111.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869825.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869826.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125007.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125006.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189735.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189734.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209497.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202294.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202293.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197139.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197140.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058898.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058897.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301848.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301847.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409221.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409222.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125866.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125867.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207686.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207685.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017011.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017010.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215619.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060182.1
Mycobacterium phage Chy4 YP_008060181.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058295.1
Mycobacterium phage Chy5 YP_008058296.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856797.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856798.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008857956.1
Mycobacterium phage Conspiracy YP_008857957.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410037.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856200.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856199.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009764.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009763.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410581.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410582.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212654.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212655.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994754.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994755.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004387.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004386.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409414.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014012.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014013.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018705.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051645.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224287.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224288.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530616.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005768.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005769.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004474.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004473.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222386.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222385.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211100.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203295.1
Mycobacterium phage Equemioh13 YP_009203296.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124204.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124203.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303960.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303961.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869943.1
Mycobacterium phage First YP_007677433.1
Mycobacterium phage First YP_007677432.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051240.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051241.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204205.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206731.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206730.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767087.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767088.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124754.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282262.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552346.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430536.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291261.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291262.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858563.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858562.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125192.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125191.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409076.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409077.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858212.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858211.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051875.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051876.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858747.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125294.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125293.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190884.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190883.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410687.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604798.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604799.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126604.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126603.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126264.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126263.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009671.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859046.1
Mycobacterium phage Jovo YP_008859045.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031883.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031884.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125770.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198118.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198117.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212762.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193651.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193652.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032068.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032069.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205400.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205399.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129770.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011781.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430678.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430679.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209562.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209561.1
Mycobacterium phage Llij YP_655008.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303481.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303480.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203084.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203085.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286700.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286701.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125970.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125971.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198450.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198451.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213247.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213248.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006615.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006616.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125489.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225307.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123986.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123985.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198051.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408903.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195261.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303574.1
Mycobacterium phage Mulciber YP_009303575.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051499.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215522.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858299.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197688.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197689.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210375.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210374.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199818.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199817.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005863.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005862.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007217.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007216.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043618.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201649.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211176.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211177.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304922.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304923.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283271.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283272.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205061.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205060.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050790.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050789.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189894.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189895.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032508.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032509.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857506.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202529.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202530.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052192.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198358.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198359.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188014.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188013.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304207.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304206.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531000.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531001.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051956.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043808.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043809.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214692.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214691.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616868.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616867.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198238.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198239.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214373.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214372.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194538.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194537.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531097.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017079.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017078.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410190.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410189.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101280.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101281.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841038.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841039.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010002.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010003.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014191.1
Mycobacterium phage RidgeCB YP_009014190.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614540.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614541.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199538.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199537.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007479.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007480.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530487.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530488.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124667.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124668.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031211.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031210.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199697.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199696.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210708.1
Mycobacterium phage Serenity YP_009210709.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051792.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051791.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608194.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608195.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202649.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209062.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209063.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608088.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608087.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303773.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303772.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607949.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051139.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051138.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595706.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595705.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019099.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019100.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204111.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204110.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290216.1
Mycobacterium phage Solon YP_002223963.1
Mycobacterium phage Solon YP_002223964.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187169.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187168.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607832.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607833.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124566.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124565.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221033.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221034.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208905.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208906.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607752.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607753.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382942.1
Mycobacterium phage SWU1 YP_006382943.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100124.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100125.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197602.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197601.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837969.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837970.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214291.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214290.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201037.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201038.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848833.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848832.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018040.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018039.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195123.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195124.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607664.1
Mycobacterium phage Tiger YP_009607663.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607582.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607583.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569752.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596600.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596599.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208428.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124940.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124941.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017158.1
Mycobacterium phage Trixie YP_009017159.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409754.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409755.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013920.1
Mycobacterium phage Turbido YP_009013921.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211733.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211734.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469245.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469246.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607494.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607495.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491592.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491593.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198793.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198792.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002669.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409551.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409550.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012709.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012710.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224150.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224149.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410422.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410423.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123835.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123834.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410802.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410801.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014107.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014106.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059973.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302329.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302328.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208754.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208753.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859135.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859134.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032409.1
Mycobacterium virus 244 YP_654776.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014891.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014890.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614039.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856897.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495154.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638681.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638680.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638478.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638479.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013110.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013032.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013031.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635436.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635437.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636200.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636201.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591179.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637553.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637552.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637924.1
Mycobacterium virus Benedict YP_009637923.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491673.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491674.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018251.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018250.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014229.1
Mycobacterium virus Brujita YP_002241997.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011354.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011355.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075288.1
Mycobacterium virus Bxb1 NP_075287.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817613.1
Mycobacterium virus Bxz2 NP_817614.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655606.1
Mycobacterium virus Che12 YP_655605.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817350.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817690.1
Mycobacterium virus Che9d NP_817989.2
Mycobacterium virus CJW1 NP_817470.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817905.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011929.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011930.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856991.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638107.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638108.1
Mycobacterium virus D29 NP_046840.1
Mycobacterium virus D29 NP_046841.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016902.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016903.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636425.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636426.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013668.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013667.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009591988.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009591987.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638373.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638374.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016092.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016091.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637832.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637831.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016717.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016718.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591560.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150885.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014415.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241697.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241698.1
Mycobacterium virus George YP_009635782.1
Mycobacterium virus George YP_009635781.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635522.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635521.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638766.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638765.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018889.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018888.1
Mycobacterium virus Halo YP_655531.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636542.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636543.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637648.1
Mycobacterium virus Heldan YP_009637649.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636634.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636635.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994570.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994571.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638012.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636749.1
Mycobacterium virus JC27 YP_009636750.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638198.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638199.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635616.1
Mycobacterium virus JHC117 YP_009635615.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994481.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994482.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014488.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637461.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637460.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013479.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013478.1
Mycobacterium virus L5 YP_009000607.1
Mycobacterium virus L5 NP_039688.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016380.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636844.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636843.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013743.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009636942.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009636941.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994663.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994664.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638577.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591863.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591862.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635700.1
Mycobacterium virus Microwolf YP_009635701.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637153.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637154.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637737.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637738.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637272.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637273.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591319.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591320.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591764.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591765.1
Mycobacterium virus Omega NP_818334.1
Mycobacterium virus Omega NP_818333.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590886.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590887.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241596.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241597.1
Mycobacterium virus Packman YP_009635995.1
Mycobacterium virus Packman YP_009635996.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358726.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358727.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016009.1
Mycobacterium virus Perseus YP_009016010.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637356.1
Mycobacterium virus PMC YP_655773.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014340.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994844.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994843.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613643.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241800.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241801.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638852.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638853.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636077.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636078.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638285.1
Mycobacterium virus Saintus YP_009638286.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013215.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013214.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617267.1
Mycobacterium virus Wonder YP_009617266.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613919.1
Propionibacterium phage Anatole YP_009596761.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_C YP_006907095.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_C YP_006907096.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_T YP_006906908.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_T YP_006906909.1
Propionibacterium phage Attacne YP_009160245.1
Propionibacterium phage Attacne YP_009160246.1
Propionibacterium phage B22 YP_009596818.1
Propionibacterium phage B3 YP_009596877.1
Propionibacterium phage BruceLethal YP_009288335.1
Propionibacterium phage BruceLethal YP_009288334.1
Propionibacterium phage Doucette YP_009596936.1
Propionibacterium phage E6 YP_009596998.1
Propionibacterium phage Enoki YP_009292048.1
Propionibacterium phage Enoki YP_009292047.1
Propionibacterium phage G4 YP_009597057.1
Propionibacterium phage Keiki YP_009603636.1
Propionibacterium phage Keiki YP_009603637.1
Propionibacterium phage Kubed YP_009160066.1
Propionibacterium phage Kubed YP_009160067.1
Propionibacterium phage Lauchelly YP_009160201.1
Propionibacterium phage Lauchelly YP_009160200.1
Propionibacterium phage Moyashi YP_009277887.1
Propionibacterium phage Moyashi YP_009277886.1
Propionibacterium phage MrAK YP_009159840.1
Propionibacterium phage MrAK YP_009159839.1
Propionibacterium phage Ouroboros YP_009160291.1
Propionibacterium phage Ouroboros YP_009160290.1
Propionibacterium phage P1.1 YP_006906599.1
Propionibacterium phage P1.1 YP_006906600.1
Propionibacterium phage P100D YP_006907142.1
Propionibacterium phage P100D YP_006907141.1
Propionibacterium phage P100_1 YP_006906505.1
Propionibacterium phage P100_1 YP_006906506.1
Propionibacterium phage P100_A YP_006906414.1
Propionibacterium phage P100_A YP_006906413.1
Propionibacterium phage P101A YP_006906552.1
Propionibacterium phage P101A YP_006906553.1
Propionibacterium phage P104A YP_006906785.1
Propionibacterium phage P104A YP_006906784.1
Propionibacterium phage P105 YP_006907010.1
Propionibacterium phage P105 YP_006907009.1
Propionibacterium phage P14 YP_006906458.1
Propionibacterium phage P14 YP_006906459.1
Propionibacterium phage P9.1 YP_006906038.1
Propionibacterium phage P9.1 YP_006906039.1
Propionibacterium phage PA1-14 YP_009191358.1
Propionibacterium phage PA1-14 YP_009191357.1
Propionibacterium phage PA6 YP_001285588.1
Propionibacterium phage PA6 YP_001285589.1
Propionibacterium phage PAC1 YP_009214887.1
Propionibacterium phage Pacnes 2012-15 YP_009151456.1
Propionibacterium phage Pacnes 2012-15 YP_009151457.1
Propionibacterium phage PAD20 YP_004414764.1
Propionibacterium phage PAD20 YP_004414763.1
Propionibacterium phage PAS50 YP_004414717.1
Propionibacterium phage PAS50 YP_004414718.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287687.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290920.1
Propionibacterium phage PHL009M11 YP_009147236.1
Propionibacterium phage PHL009M11 YP_009147237.1
Propionibacterium phage PHL010M04 YP_008531648.1
Propionibacterium phage PHL010M04 YP_008531647.1
Propionibacterium phage PHL025M00 YP_009149927.1
Propionibacterium phage PHL025M00 YP_009149926.1
Propionibacterium phage PHL030N00 YP_009151531.1
Propionibacterium phage PHL030N00 YP_009151530.1
Propionibacterium phage PHL037M02 YP_008531784.1
Propionibacterium phage PHL037M02 YP_008531783.1
Propionibacterium phage PHL041M10 YP_009152674.1
Propionibacterium phage PHL041M10 YP_009152673.1
Propionibacterium phage PHL055N00 YP_009153217.1
Propionibacterium phage PHL055N00 YP_009153216.1
Propionibacterium phage PHL060L00 YP_008531738.1
Propionibacterium phage PHL060L00 YP_008531737.1
Propionibacterium phage PHL067M01 YP_009152067.1
Propionibacterium phage PHL067M01 YP_009152068.1
Propionibacterium phage PHL067M10 YP_008531603.1
Propionibacterium phage PHL067M10 YP_008531602.1
Propionibacterium phage PHL070N00 YP_009146905.1
Propionibacterium phage PHL070N00 YP_009146906.1
Propionibacterium phage PHL071N05 YP_008531692.1
Propionibacterium phage PHL071N05 YP_008531693.1
Propionibacterium phage PHL082M00 YP_009150017.1
Propionibacterium phage PHL082M00 YP_009150018.1
Propionibacterium phage PHL082M03 YP_009603681.1
Propionibacterium phage PHL082M03 YP_009603682.1
Propionibacterium phage PHL085N00 YP_009150212.1
Propionibacterium phage PHL085N00 YP_009150211.1
Propionibacterium phage PHL092M00 YP_009152374.1
Propionibacterium phage PHL092M00 YP_009152373.1
Propionibacterium phage PHL095N00 YP_009153262.1
Propionibacterium phage PHL095N00 YP_009153261.1
Propionibacterium phage PHL111M01 YP_008531918.1
Propionibacterium phage PHL111M01 YP_008531919.1
Propionibacterium phage PHL112N00 YP_008531556.1
Propionibacterium phage PHL112N00 YP_008531557.1
Propionibacterium phage PHL113M01 YP_008531874.1
Propionibacterium phage PHL113M01 YP_008531875.1
Propionibacterium phage PHL114L00 YP_008531829.1
Propionibacterium phage PHL114L00 YP_008531828.1
Propionibacterium phage PHL116M00 YP_009150256.1
Propionibacterium phage PHL116M00 YP_009150255.1
Propionibacterium phage PHL117M00 YP_009153570.1
Propionibacterium phage PHL117M00 YP_009153571.1
Propionibacterium phage PHL117M01 YP_009603727.1
Propionibacterium phage PHL117M01 YP_009603728.1
Propionibacterium phage PHL132N00 YP_009151212.1
Propionibacterium phage PHL132N00 YP_009151213.1
Propionibacterium phage PHL141N00 YP_009152602.1
Propionibacterium phage PHL141N00 YP_009152603.1
Propionibacterium phage PHL150M00 YP_009145782.1
Propionibacterium phage PHL150M00 YP_009145781.1
Propionibacterium phage PHL151M00 YP_009148329.1
Propionibacterium phage PHL151M00 YP_009148328.1
Propionibacterium phage PHL151N00 YP_009603774.1
Propionibacterium phage PHL151N00 YP_009603773.1
Propionibacterium phage PHL152M00 YP_009152419.1
Propionibacterium phage PHL152M00 YP_009152418.1
Propionibacterium phage PHL163M00 YP_009153886.1
Propionibacterium phage PHL163M00 YP_009153887.1
Propionibacterium phage PHL171M01 YP_009148283.1
Propionibacterium phage PHL171M01 YP_009148284.1
Propionibacterium phage PHL179M00 YP_009151390.1
Propionibacterium phage PHL179M00 YP_009151391.1
Propionibacterium phage PHL194M00 YP_009152718.1
Propionibacterium phage PHL194M00 YP_009152719.1
Propionibacterium phage PHL199M00 YP_009145827.1
Propionibacterium phage PHL199M00 YP_009145826.1
Propionibacterium phage PHL301M00 YP_009149529.1
Propionibacterium phage PHL301M00 YP_009149528.1
Propionibacterium phage PHL308M00 YP_009151867.1
Propionibacterium phage PHL308M00 YP_009151866.1
Propionibacterium phage Pirate YP_009159976.1
Propionibacterium phage Pirate YP_009159975.1
Propionibacterium phage Procrass1 YP_009160110.1
Propionibacterium phage Procrass1 YP_009160111.1
Propionibacterium phage QueenBey YP_009277990.1
Propionibacterium phage QueenBey YP_009277991.1
Propionibacterium phage SKKY YP_009160019.1
Propionibacterium phage SKKY YP_009160020.1
Propionibacterium phage Solid YP_009160155.1
Propionibacterium phage Solid YP_009160156.1
Propionibacterium phage Stormborn YP_009159929.1
Propionibacterium phage Stormborn YP_009159930.1
Propionibacterium phage Wizzo YP_009159886.1
Propionibacterium phage Wizzo YP_009159885.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189672.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189673.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834059.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834060.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087138.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838165.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838164.1
Rhodococcus virus RGL3 YP_005086971.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616441.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616442.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796735.1
Streptomyces phage Amela YP_009208294.1
Streptomyces phage Amela YP_009208295.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796794.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796795.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207113.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207114.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592383.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592382.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616517.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616516.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215395.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215396.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200957.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200958.1
Streptomyces phage Lika YP_008050873.1
Streptomyces phage Lika YP_008050874.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287803.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287802.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592097.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592096.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591474.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591475.1
Streptomyces phage R4 YP_006990131.1
Streptomyces phage R4 YP_006990130.1
Streptomyces phage Rowa YP_009796847.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199261.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199283.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213142.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051420.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051419.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060251.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060250.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274356.1