Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610250.1
Arthrobacter phage Amigo YP_009603239.1
Arthrobacter phage CaptnMurica YP_009603460.1
Arthrobacter phage Circum YP_009603187.1
Arthrobacter phage Gordon YP_009603549.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610181.1
Arthrobacter phage Mudcat YP_009300783.1
Bacillus phage AR9 YP_009282932.1
Bacillus phage Page YP_008770548.1
Bacillus phage Palmer YP_009210077.1
Bacillus phage Pascal YP_009151510.1
Bacillus phage Pavlov YP_009197511.1
Bacillus phage Pony YP_008771359.1
Bacillus phage Pookie YP_009152842.1
Bacillus virus PBS1 YP_009664413.1
Brucella phage Pr YP_007002070.1
Brucella phage Tb YP_007002012.1
Enterobacter phage Arya YP_009284316.1
Enterobacteria phage HK140 YP_007111742.1
Enterobacteria phage mEpX1 YP_007111669.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006368.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279838.1
Enterococcus phage BC611 YP_006488760.1
Enterococcus phage IMEEF1 YP_009603955.1
Enterococcus phage SAP6 YP_009604013.1
Erwinia phage vB_EamP-S6 YP_007005796.1
Escherichia phage 172-1 YP_009208265.1
Escherichia phage D108 YP_003335757.1
Escherichia phage KBNP1711 YP_009008794.1
Escherichia phage NJ01 YP_006906160.1
Escherichia phage slur09 YP_009202131.1
Escherichia phage vB_EcoM-ep3 YP_009100009.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168926.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600685.1
Escherichia phage vB_EcoP_SU10 YP_009152950.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH1 YP_009031738.1
Escherichia virus AKFV33 YP_006382420.1
Escherichia virus DT57C YP_009149875.1
Escherichia virus EPS7 YP_001837055.1
Escherichia virus Mu NP_050613.1
Escherichia virus phiEco32 YP_001671844.1
Escherichia virus T5 YP_006946.1
Gordonia phage Bachita YP_009276266.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287268.1
Gordonia phage ClubL YP_009273188.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281305.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273281.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276411.1
Gordonia phage GMA5 YP_009273620.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304162.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289866.1
Gordonia phage OneUp YP_009274553.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269266.1
Gordonia phage Sour YP_009625622.1
Gordonia phage Utz YP_009274989.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301232.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621051.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597481.1
Lactococcus phage 1706 YP_001828723.1
Lactococcus phage P078 YP_009036902.1
Lactococcus phage P092 YP_009035136.1
Lactococcus phage P118 YP_009035894.1
Lactococcus phage P162 YP_009036824.1
Listeria phage B025 YP_001468683.1
Listeria phage B054 YP_001468769.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200685.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409022.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303894.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125059.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189783.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202337.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125907.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125908.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410623.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212703.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124254.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206789.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241969.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125240.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409125.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035981.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125336.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410745.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126652.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198167.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198164.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198165.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209614.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213360.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124097.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002224982.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211221.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211222.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655266.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202575.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188030.1
Mycobacterium phage PLot YP_655453.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214414.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194592.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410297.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007529.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199741.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199742.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608240.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608134.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051184.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187223.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607882.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124614.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100176.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018114.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018138.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241488.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469292.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409590.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409591.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410533.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123886.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059926.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208799.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495193.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013163.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636315.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014281.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817402.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817401.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818039.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818040.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016956.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636468.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592033.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638415.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638414.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016136.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241742.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018934.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636682.1
Mycobacterium virus Llij YP_655052.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637209.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591371.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590991.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241638.1
Mycobacterium virus PMC YP_655818.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241846.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636125.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013259.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613977.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613974.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613975.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906365.1
Proteus phage PM135 YP_009620603.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599150.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873225.1
Rhodobacter phage RcSpartan YP_009604286.1
Rhodobacter phage RcTitan YP_009225713.1
Rhodococcus phage ReqiPepy6 YP_009017720.1
Rhodococcus phage ReqiPoco6 YP_009012687.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323856.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274654.1
Salmonella phage 7-11 YP_004782491.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533519.1
Salmonella phage g341c YP_003090271.1
Salmonella phage NR01 YP_009283391.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455850.1
Salmonella phage SEN22 YP_009191482.1
Salmonella phage Shivani YP_009194751.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383850.1
Salmonella phage ST160 YP_004123772.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560589.1
Salmonella virus BTP1 YP_009639233.1
Salmonella virus P22 (P22) NP_059595.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306592.1
Salmonella virus ST64T NP_720290.1
Salmonella virus Stitch YP_009146066.1
Shigella phage SfMu YP_009152195.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280309.1
Streptococcus phage EJ-1 NP_945271.1
Streptococcus phage SPQS1 YP_008320516.1
Streptomyces phage Bing YP_009622884.1
Streptomyces phage DrGrey YP_009612611.1
Streptomyces phage Rima YP_009596747.1
Streptomyces phage Scap1 YP_009615401.1
Vibrio phage Ceto YP_009621146.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618468.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207574.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007840.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621338.1
Xanthomonas phage vB_XveM_DIBBI YP_006383682.1
Xanthomonas phage vB_XveM_DIBBI YP_006383683.1
Yersinia phage phiR201 YP_007237089.1