Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610250.1
Arthrobacter phage Amigo YP_009603239.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815718.1
Arthrobacter phage CaptnMurica YP_009603460.1
Arthrobacter phage Circum YP_009603187.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815326.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815789.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815463.1
Arthrobacter phage Gordon YP_009603549.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815862.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817078.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818602.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610181.1
Arthrobacter phage Mudcat YP_009300783.1
Arthrobacter phage Mufasa8 YP_009885150.1
Arthrobacter phage Sonali YP_009819738.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884462.1
Arthrobacter phage Vibaki YP_009884021.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815664.1
Bacillus phage AR9 YP_009282932.1
Bacillus phage Page YP_008770548.1
Bacillus phage Palmer YP_009210077.1
Bacillus phage Pascal YP_009151510.1
Bacillus phage Pavlov YP_009197511.1
Bacillus phage Pony YP_008771359.1
Bacillus phage Pookie YP_009152842.1
Bacillus virus PBS1 YP_009664413.1
Brucella phage Pr YP_007002070.1
Brucella phage Tb YP_007002012.1
Caulobacter phage CcrBL10 YP_009808855.1
Caulobacter virus Rogue YP_006989054.1
Enterobacter phage Arya YP_009284316.1
Escherichia phage vB_EcoM-ep3 YP_009100009.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168926.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600685.1
Faecalibacterium phage FP_oengus YP_009797581.1
Gordonia phage Attis YP_009595819.1
Gordonia phage Avazak YP_009853658.1
Gordonia phage Bachita YP_009276215.1
Gordonia phage Bachita YP_009276266.1
Gordonia phage Bantam YP_009287557.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276592.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820597.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820646.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287268.1
Gordonia phage Chikenjars YP_009852193.1
Gordonia phage ClubL YP_009273138.1
Gordonia phage ClubL YP_009273188.1
Gordonia phage Crocheter YP_009853953.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281305.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281257.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807193.1
Gordonia phage Duffington YP_009843680.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324445.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273281.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276411.1
Gordonia phage GMA5 YP_009273620.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304162.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289866.1
Gordonia phage Horus YP_009808308.1
Gordonia phage Kenosha YP_009849523.1
Gordonia phage OhMyWard YP_009852833.1
Gordonia phage OneUp YP_009274505.1
Gordonia phage OneUp YP_009274553.1
Gordonia phage Rickmore YP_009843588.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807012.1
Gordonia phage Secretariat YP_009859493.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269216.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269266.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303056.1
Gordonia phage Sour YP_009625622.1
Gordonia phage Tanis YP_009852926.1
Gordonia phage Untouchable YP_009853751.1
Gordonia phage Utz YP_009274989.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301167.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301232.1
Lactococcus phage 1706 YP_001828723.1
Lactococcus phage P078 YP_009036902.1
Lactococcus phage P092 YP_009035136.1
Lactococcus phage P118 YP_009035894.1
Lactococcus phage P162 YP_009036824.1
Microbacterium phage Appa YP_009801533.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009522.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205260.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200685.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303205.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409022.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303894.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859526.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125059.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189783.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202337.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125908.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125907.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410106.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856240.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856242.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856239.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410623.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212703.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409485.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051717.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224357.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124254.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206789.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552380.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430607.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125240.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409125.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035981.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858823.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125336.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410745.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126652.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198167.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198164.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198165.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011854.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209614.1
Mycobacterium phage Llij YP_655052.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213360.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213347.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225378.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124084.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124097.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051571.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002224982.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858374.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197758.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211221.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211222.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655266.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857583.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202575.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052269.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188030.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052026.1
Mycobacterium phage PLot YP_655453.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214414.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194592.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531172.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410297.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410282.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841091.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841088.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841089.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007529.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199741.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199742.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608240.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608134.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608022.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051184.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187223.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607882.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124614.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100176.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838017.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838014.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838015.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848881.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848882.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848884.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018125.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018138.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208498.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469292.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409590.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409591.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410533.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410520.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123886.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059926.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208799.1
Mycobacterium virus 244 YP_654848.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495193.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013163.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636303.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636315.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591252.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014281.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817402.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817401.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818039.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818040.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817543.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012024.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016956.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636468.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592033.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638414.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638415.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016136.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591631.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241742.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018934.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636682.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014560.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637044.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637209.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591371.1
Mycobacterium virus Omega NP_818439.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590979.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590991.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241638.1
Mycobacterium virus PMC YP_655818.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014412.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613718.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241846.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636125.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013259.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613974.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613975.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613977.1
Propionibacterium phage E6 YP_009597017.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287705.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290938.1
Pseudomonas phage nickie YP_009620679.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873225.1
Rhodobacter phage RcSpartan YP_009604286.1
Rhodobacter phage RcTitan YP_009225713.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087103.1
Rhodococcus phage ReqiPepy6 YP_009017720.1
Rhodococcus phage ReqiPoco6 YP_009012687.1
Salmonella phage SSU5 YP_006906633.1
Serratia phage Parlo YP_009845054.1
Streptomyces phage Bing YP_009622884.1
Streptomyces phage DrGrey YP_009612611.1
Streptomyces phage Rima YP_009596747.1
Streptomyces phage Scap1 YP_009615401.1
Vibrio phage PVA1 YP_009009735.1