Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003952.1
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003947.1
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003945.1
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003950.1
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003946.1
Adoxophyes honmai entomopoxvirus 'L' YP_008003944.1
Amsacta moorei entomopoxvirus NP_064989.1
Amsacta moorei entomopoxvirus NP_064991.1
Amsacta moorei entomopoxvirus NP_064976.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001721.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001725.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001723.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001505.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001735.1
Anomala cuprea entomopoxvirus YP_009001724.1
Anopheles minimus irodovirus YP_009021218.1
Anopheles minimus irodovirus YP_009021201.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046799.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046700.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046667.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046812.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046703.1
Armadillidium vulgare iridescent virus YP_009046691.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047553.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255356.1
Cherax quadricarinatus iridovirus YP_009552396.1
Cherax quadricarinatus iridovirus YP_009552321.1
Cherax quadricarinatus iridovirus YP_009552413.1
Cherax quadricarinatus iridovirus YP_009552365.1
Cherax quadricarinatus iridovirus YP_009552306.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004145.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004401.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004105.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004322.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004319.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004146.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004143.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004395.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004321.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004310.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004417.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004692.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004623.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004457.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004422.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004699.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004683.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004619.1
Choristoneura rosaceana entomopoxvirus 'L' YP_008004455.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118528.1
Diadromus pulchellus ascovirus 4a YP_009640063.1
Ectocarpus siliculosus virus 1 NP_077602.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075128.1
Heliothis virescens ascovirus 3e YP_001110894.1
Heliothis virescens ascovirus 3e YP_001111017.1
Heterosigma akashiwo virus 01 YP_009507552.1
Heterosigma akashiwo virus 01 YP_009507457.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473245.1
Invertebrate iridescent virus 22 YP_009010776.1
Invertebrate iridescent virus 22 YP_009010787.1
Invertebrate iridescent virus 22 YP_009010880.1
Invertebrate iridescent virus 3 YP_654591.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010378.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010353.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010390.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010354.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010318.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149752.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149778.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149663.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149883.1
Invertebrate iridovirus 22 YP_008357442.1
Invertebrate iridovirus 22 YP_008357323.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010640.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010561.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010615.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010547.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758450.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047752.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047711.1
Melanoplus sanguinipes entomopoxvirus NP_048269.1
Melanoplus sanguinipes entomopoxvirus NP_048270.1
Mythimna separata entomopoxvirus 'L' YP_008003664.1
Mythimna separata entomopoxvirus 'L' YP_008003688.1
Mythimna separata entomopoxvirus 'L' YP_008003537.1
Spodoptera frugiperda ascovirus 1a YP_762427.1
Spodoptera frugiperda ascovirus 1a YP_762385.1
Trichoplusia ni ascovirus 2c YP_803250.1
Wiseana iridescent virus YP_004732953.1
Wiseana iridescent virus YP_004732880.1
Wiseana iridescent virus YP_004732847.1
Wiseana iridescent virus YP_004732915.1
Wiseana iridescent virus YP_004732876.1