Species name Protein name
Bacillus phage Bobb YP_009056293.1
Bacillus phage Bobb YP_009056290.1
Bacillus phage Bp8p-C YP_009227105.1
Bacillus phage Bp8p-C YP_009227102.1
Bacillus phage phiAGATE YP_007349264.1
Bacillus phage phiAGATE YP_007349262.1