Genomes in Virus Orthologous Group

taxonid Species name Division (non-phage/phage) sourcename sourceversion
10464 Agrotis segetum granulovirus n NCBI Refseq 90
362830 Artogeia rapae granulovirus n NCBI Refseq 90
35254 Cryptophlebia leucotreta granulovirus n NCBI Refseq 90
28289 Cydia pomonella granulovirus n NCBI Refseq 90