Virus Orthologous Group

ID VOG03790
Description VP4
Last Common Ancestor Viruses;Polyomaviridae;Gammapolyomavirus
Genomes in this VOG and LCA 3
Genomes total in LCA 9
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1