Virus Orthologous Group

ID VOG03714
Description Probable protein E4
Last Common Ancestor Viruses;Papillomaviridae;Firstpapillomavirinae;Deltapapillomavirus
Genomes in this VOG and LCA 6
Genomes total in LCA 7
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1