Virus Orthologous Group

ID VOG03637
Description Capsid protein
Last Common Ancestor Viruses;Monodnaviria;Shotokuvirae;Cressdnaviricota;Repensiviricetes;Geplafuvirales;Geminiviridae
Genomes in this VOG and LCA 34
Genomes total in LCA 511
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1