Virus Orthologous Group

ID VOG03501
Description Protein UL24 homolog
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae
Genomes in this VOG and LCA 23
Genomes total in LCA 97
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1