Virus Orthologous Group

ID VOG03233
Description Protein VP3
Last Common Ancestor Viruses;dsRNA viruses;Reoviridae;Sedoreovirinae;Rotavirus
Genomes in this VOG and LCA 9
Genomes total in LCA 9
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1