Virus Orthologous Group

ID VOG02815
Description
Last Common Ancestor Viruses;ssDNA viruses;Circoviridae;Gyrovirus
Genomes in this VOG and LCA 5
Genomes total in LCA 8
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1