Virus Orthologous Group

ID VOG02727
Description EsV-1-153
Last Common Ancestor Viruses;Phycodnaviridae;Phaeovirus
Genomes in this VOG and LCA 3
Genomes total in LCA 4
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0