Virus Orthologous Group

ID VOG02357
Description V4
Last Common Ancestor Viruses;ssDNA viruses;Geminiviridae;Capulavirus
Genomes in this VOG and LCA 3
Genomes total in LCA 4
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1