Virus Orthologous Group

ID VOG02270
Description e119.1
Last Common Ancestor Viruses;dsDNA viruses, no RNA stage;Herpesvirales;Herpesviridae;Betaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 4
Genomes total in LCA 22
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1