Virus Orthologous Group

ID VOG02053
Description Protein E6
Last Common Ancestor Viruses;Papillomaviridae;Firstpapillomavirinae
Genomes in this VOG and LCA 132
Genomes total in LCA 141
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1