Virus Orthologous Group

ID VOG01547
Description cystatin
Last Common Ancestor Viruses;Polydnaviridae;Bracovirus
Genomes in this VOG and LCA 5
Genomes total in LCA 11
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 1