Virus Orthologous Group

ID VOG01358
Description protein 2
Last Common Ancestor Viruses;dsRNA viruses;Reoviridae
Genomes in this VOG and LCA 15
Genomes total in LCA 85
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1