Virus Orthologous Group

ID VOG01271
Description unknown similar to AMEVITR04
Last Common Ancestor Viruses;Poxviridae;Entomopoxvirinae;Betaentomopoxvirus
Genomes in this VOG and LCA 5
Genomes total in LCA 6
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1