Virus Orthologous Group

ID VOG01261
Description Virulence factor MDV010
Last Common Ancestor Viruses
Genomes in this VOG and LCA 17
Genomes total in LCA 6131
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0