Virus Orthologous Group

ID VOG00903
Description Member of MGP family m145
Last Common Ancestor Viruses;Herpesvirales;Herpesviridae;Betaherpesvirinae;Muromegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 3
Genomes total in LCA 3
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1