Virus Orthologous Group

ID VOG00861
Description Venom nerve growth factor 1
Last Common Ancestor Viruses;Poxviridae;Chordopoxvirinae;Avipoxvirus
Genomes in this VOG and LCA 4
Genomes total in LCA 7
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0