Virus Orthologous Group

ID VOG00340
Description Vitellin-degrading protease
Last Common Ancestor Viruses
Genomes in this VOG and LCA 9
Genomes total in LCA 6131
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0